Geluidsinstallatie Polsstokclub Linschoten

Polsstokclub Linschoten is voorzien van een 100 Volt mobielsysteem. Voor omroep en muziek.