Geluidsinstallatie Tennisvereniging Lucky Strike

Tennisvereniging Lucky Strike is voorzien van een nieuwe geluidsinstallatie voor in de kantine.

Krachtige 8″ luidsprekerboxen. Spreiding van deze geluidsinstallatie is optimaal. Overal waar men staat, is het volumeniveau hetzelfde.