logo-nav

Bloomia

Home » Bloomia

Geluidsinstallatie bedrijfshal Bloomia productieruimte

Ook bij Bloomia in Enkhuizen mochten wij de geluidsinstallatie leveren. De medewerkers van Bloomia hebben zelf de geluidsinstallatie geïnstalleerd, Wij hebben alles geleverd en het technisch-personeel van Bloomia heeft alles zelf geïnstalleerd. Wij hebben gezegd hoe alles aangesloten diende te worden. Dit doen wij soms vaker met projecten. Wel willen wij bij het project op de achtergrond blijven. Een kleine fout bij het aansluiten, kan leiden tot schade aan het systeem

Bij Bloomia hebben wij gekozen voor Audac WX-502 luidsprekerboxen op 100 Volt. De versterker is ook van Audac. 
Als mixer is gekozen: De matrix-mixer, namelijk de AUDAC MTX88. Alle zones kunnen zodoende apart van elkaar bediend worden. Zowel qua volume als input!

Internetradio in werkplaats

Ook moest er radio aanwezig zijn. Daarom is er gekozen voor de internetradio van AUDAC gecombineerd met een ding-dong-installatie. Zodat elke pauze een signaal krijgt over het gehele systeem. Het personeel weet zo precies waneer ze pauze hebben of wanneer ze naar huis mogen! Fit systeem is aangesloten op het internet, dus zomer en wintertijd hoeft niet aangepast te worden.

De installatie ie geleverd voor de productieruimte en voor de kantine. Zo heeft het personeel ook tijdens de koffie een goede achtergrondmuziek,

Meer informatie over Boomia zelf vindt u hier